Heinrich Kanner (9. 11. 1864 Galatz – 15. 2. 1930 Wien)

Herausgeber, Publizist

  Erwähnungen
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 24. 12. [1892]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 21. 3. [1894]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 29. 5. [1894]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 1. 6. [1894]
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 22. 10. 1894
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 25. 10. [1894]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 18. 11. 1894
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 2. 3. [1895]
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, [8.? 5. 1895]
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, [13. 6. 1895]
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, [19. 6. 1895]
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 23. 7. 1895
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 4. 10. 1895
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, [4. 10. 1895]
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, [6. 10. 1895]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 23. 1. [1896]
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 5. 2. [1896]
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 3. 3. 1896
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 14. 3. 1896
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 29. 4. [1896]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 24. 5. [1896]
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, [18. 6. 1896]
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 2. 9. 1896
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 4. 9. 1896
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, [19.? 9. 1896]
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 24. 9. 1896
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 8. 10. 1896
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 10. 10. 1896
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 5. 11. 1896
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 11. 11. 1896
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 16. 12. 1896
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, [17. 12. 1896]
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 21. 12. 1896
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 23. 12. 1896
 • Arthur Schnitzler an Hugo von Hofmannsthal, 12. 3. 1897
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 22. 3. 1897
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 23. 3. 1897
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 8. 7. 1897
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 28. 9. 1897
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 10. 11. 1897
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 12. 11. [1897]
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 16. 11. 1897
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 19. 1. [1898]
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 24. 1. 1898
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 2. 9. 1898
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 14. 11. 1898
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 1. 12. 1898
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 14. 12. 1898
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 10. 2. 1899
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 6. 3. 1899
 • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 8. 3. 1899
 • Arthur Schnitzler an Hugo von Hofmannsthal, 6. 7. 1899
 • Arthur Schnitzler an Gerhart Hauptmann, 15. 7. 1899
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 17. 7. 1899
 • Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann mit Beilage Alfred Gold an Schnitzler, 17. 8. 1899
 • Arthur Schnitzler an Felix Salten, 27. 5. 1902
 • Arthur Schnitzler an Felix Salten, 20. 12. 1905