Josef Rosengart (8. 2. 1860 Laupheim – 4. 8. 1927 Frankfurt am Main)

Arzt

   Erwähnungen
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 3. 6. 1893
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 4. 11. [1893]
  • Josef Rosengart an Arthur Schnitzler, 5. 12. 1893
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 3. 4. [1894]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 21. 4. [1894]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 29. 5. [1894]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 6. 2. [1895]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 22. 8. [1895]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 13. 10. [1895]
  • Lou Andreas-Salomé an Arthur Schnitzler, [9. 1. 1896]
  • Clementine Goldmann und Vally Rosengart an Arthur Schnitzler, [11. 1. 1896]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 23. 1. [1896]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 13. 9. 1897
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, [17./18.?] 9. 1897
  • Josef Rosengart an Arthur Schnitzler, [16. 1. 1898]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 19. 1. [1898]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, [28.–31. 3. 1898?]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 31. 3. [1899]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 29. 4. 1899
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 23. 12. [1899]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 27. 12. [1900]