Josef Rosengart (8. 2. 1860 Laupheim – 4. 8. 1927 Frankfurt am Main)

Arzt

Tagebuch Wikidata PMB GND

Erwähnungen
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 3. 6. 1893
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 4. 11. [1893]
 • Josef Rosengart an Arthur Schnitzler, 5. 12. 1893
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 3. 4. [1894]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 21. 4. [1894]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 29. 5. [1894]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 6. 2. [1895]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 22. 8. [1895]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 13. 10. [1895]
 • Lou Andreas-Salomé an Arthur Schnitzler, [9. 1. 1896]
 • Clementine Goldmann und Vally Rosengart an Arthur Schnitzler, [11. 1. 1896]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 23. 1. [1896]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 13. 9. 1897
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, [17./18.?] 9. 1897
 • Josef Rosengart an Arthur Schnitzler, [16. 1. 1898]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 19. 1. [1898]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, [28.–31. 3. 1898?]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 31. 3. [1899]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 29. 4. 1899
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 23. 12. [1899]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 27. 12. [1900]
 • Paul Goldmann an Olga und Elisabeth Gussmann, 28. 12. [1900?]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 23. 11. [1901]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler und Olga Gussmann, 23. 12. [1901]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 1. 9. [1902]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 7. 9. 1903
 • Paul Goldmann und Josef Rosengart an Arthur Schnitzler, 10. 9. 1904
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 16. 4. [1906]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 20. 4. [1906]