Maximilian Harden (20. 10. 1861 Berlin – 30. 10. 1927 Montana)

Schriftsteller, Publizist

  Erwähnungen
 • Richard Beer-Hofmann an Arthur Schnitzler, 10. 3. 1892
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 6. 2. [1896]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 29. 4. [1896]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 17. 5. [1896]
 • Arthur Schnitzler an Hugo von Hofmannsthal, 14. 10. 1898
 • Arthur Schnitzler an Hermann Bahr, 3. 1. 1902
 • Hugo von Hofmannsthal an Arthur Schnitzler, 3. 11. [1903]
 • Hugo von Hofmannsthal an Arthur Schnitzler, [4. 3. 1906]
 • Arthur Schnitzler an Hugo von Hofmannsthal, 6. 3. 1906
 • Arno Holz an Arthur Schnitzler, 26. 4. 1913
 • Arthur Schnitzler an Hermann Bahr, 12. 6. 1914
 • Stefan Großmann an Arthur Schnitzler, 10. 2. 1921
 • Arthur Schnitzler an Stefan Großmann, 17. 2. 1921