Eva Marie Goldmann (27. 10. 1877 Wien – 2. 11. 1937 Wien)

geschieden Kobler

geboren Eva Marie Fränkel

Tagebuch PMB

Erwähnungen
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 23. 1. [1900]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 16. 6. [1902]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 24. 11. [1902]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 29. 7. 1908
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 9. 8. 1908
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 17. 8. 1908
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 16. 11. 1908
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 26. 4. 1909
 • Paul Goldmann, Eva Goldmann und Georg Brandes an Arthur Schnitzler, 26. 7. 1909
 • Paul Goldmann und Eva Marie Goldmann an Arthur Schnitzler, 1. 10. 1909
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 30. 12. 1910
 • Eva Marie Goldmann an Arthur Schnitzler, 21. 9. 1911
 • Eva Marie Goldmann an Arthur Schnitzler, 1. 10. 1911
 • Eva Marie Goldmann an Arthur Schnitzler, 1. 1. 1927
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 22. 4. 1927
 • Arthur Schnitzler an Paul Goldmann, 25. 4. 1927
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 23. 12. 1927
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 3. 5. 1928
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 16. 8. 1930
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 2. 8. 1931
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 22. 8. 1931