Bayern

  Erwähnungen
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 6. 2. [1895]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 29. 7. [1895]
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 9. 8. [1895]
 • Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 24. 8. 1895
 • Arthur Schnitzler an Hugo von Hofmannsthal, 1. 9. 1895
 • Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 12. 6. 1897
 • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 2. 7. 1904
 • Hugo von Hofmannsthal an Arthur Schnitzler, [7. 8. 1905]
 • Arthur Schnitzler an Felix Salten, 2. 4. 1906
 • Hugo von Hofmannsthal an Arthur Schnitzler, [11. 6. 1909]
 • Richard Beer-Hofmann an Arthur Schnitzler, 3. 9. 1917
 • Robert Adam an Arthur Schnitzler, 17. 7. 1918
 • Arthur Schnitzler an Robert Adam, 24. 7. 1918
 • Arthur Schnitzler an Georg Brandes, 2. 8. 1918
 • Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 12. 8. 1918
 • Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 16. 7. 1920