Arthur Kaufmann (4. 4. 1872 Iași – 25. 7. 1938 Wien)

Rechtswissenschaftler, Privatgelehrte, Privatier

Tagebuch Interviews, Meinungen, Proteste Schnitzler/Bahr Wikipedia Wikidata PMB GND

Erwähnungen
 • Richard Beer-Hofmann und Arthur Kaufmann an Arthur Schnitzler, [23.? 7. 1904]
 • Richard Beer-Hofmann an Arthur Schnitzler, Mitte August 1905
 • Leo Van-Jung, Fanny Mütter, Richard Beer-Hofmann an Arthur und Olga Schnitzler, [24. 9.?] 1905
 • Arthur Schnitzler an Felix Salten, 2. 4. 1906
 • Arthur Schnitzler an Felix Salten, 27. 4. 1906
 • Arthur Schnitzler an Felix Salten, 16. 5. 1906
 • Arthur Schnitzler an Hugo von Hofmannsthal, 6. 8. 1908
 • Olga Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, [27.? 12. 1908]
 • Richard Beer-Hofmann an Arthur Schnitzler, 26. 6. 1909
 • Olga Schnitzler an Richard und Paula Beer-Hofmann, [12. 12. 1909]
 • Olga und Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 1. 12. 1911
 • Richard Beer-Hofmann an Arthur Schnitzler, 2. 8. 1912
 • Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 5. 8. 1912
 • Richard Beer-Hofmann an Arthur Schnitzler, 10. 8. 1914
 • Richard Beer-Hofmann an Arthur Schnitzler, 29. 6. 1915
 • Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, [3. 8. 1915]
 • Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 23. 8. 1916
 • Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 29. 6. 1917
 • Richard Beer-Hofmann an Arthur Schnitzler, 18. 7. 1917
 • Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 23. 7. 1917