Novellen

Leseliste Schnitzler/Bahr PMB

Erschienen

  • 1.12.1893.

Erwähnungen
  • Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 3. 8. 1893
  • Karl Kraus an Arthur Schnitzler, 12. 8. 1893
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 4. 11. [1893]
  • Karl Kraus u.a. an Richard Dehmel, 10. 2. 1894
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 29. 5. [1894]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 28. 11. 1894
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 12. 1. [1895]