Preußen

    Erwähnungen
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 6. 4. 1891
  • Georg Brandes an Arthur Schnitzler, 7. 1. 1899
  • Arthur Schnitzler an Georg Brandes, 12. 1. 1899
  • Georg Brandes an Arthur Schnitzler, 22. 1. 1899
  • Georg Brandes an Arthur Schnitzler, 11. 5. 1899
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 7. 5. [1901]
  • Paul Goldmann an Olga Gussmann, 29. 9. [1902]
  • Felix Salten an Arthur Schnitzler, 6. 7. 1906