Preußen

    Erwähnungen
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 6. 4. 1891
  • Georg Brandes an Arthur Schnitzler, 7. 1. 1899
  • Arthur Schnitzler an Georg Brandes, 12. 1. 1899
  • Georg Brandes an Arthur Schnitzler, 22. 1. 1899
  • Georg Brandes an Arthur Schnitzler, 11. 5. 1899