Triest

    Erwähnungen
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 29. 3. [1900]
  • Arthur Schnitzler an Hugo von Hofmannsthal, 3. 4. 1900
  • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 4. [12.] 1904
  • Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 26. 1. 1905
  • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 26. 4. 1907
  • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 27. 4. 1907
  • Peter Altenberg an Arthur Schnitzler, [10.? 5. 1912]
  • Arthur Schnitzler an Felix Salten, 11. 4. 1928