Boris Van-Jung (15. 10. 1872 Odessa – 3. 10. 1899 Wien)

Mediziner

Tagebuch PMB

Erwähnungen
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 6. 4. 1891
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 27. 4. 1891
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 16. 5. 1891
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 9. 6. [1891]
  • Hugo von Hofmannsthal an Arthur Schnitzler, [Anfang August] 1891
  • Karl Kraus an Arthur Schnitzler, 27. 2. 1893