Franziska Goldmann (29. 5. 1911 Berlin – 19. 8. 1963 Rio de Janeiro)

Schauspielerin

Tagebuch Fackel PMB

Erwähnungen
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 29. 7. 1908
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 24. 10. 1925
  • Franziska Goldmann an Arthur Schnitzler, [Ende Oktober 1925?]
  • Eva Marie Goldmann an Arthur Schnitzler, 1. 1. 1927
  • Arthur Schnitzler an Paul Goldmann, 25. 4. 1927
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 23. 12. 1927
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 3. 5. 1928
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 16. 8. 1930