Feuilleton. »Michael Kramer.«

PMB

    Erschienen
  • 28. 12. 1900.

  • Bibliografische Angabe: Paul Goldmann: Feuilleton. »Michael Kramer.«. In: Neue Freie Presse, Nr. 13055, 28. 12. 1900, Morgenblatt, S. 1–3
  • Online verfügbar
    Erwähnungen
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 31. 12. [1900]