Sizilien

    Erwähnungen
  • Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 20. 10. 1894
  • Arthur Schnitzler an Georg Brandes, 27. 3. 1898
  • Arthur Schnitzler an Hermann Bahr, 1. 2. 1904
  • Arthur Schnitzler an Hermann Bahr, 22. 2. 1904
  • Arthur Schnitzler an Hugo von Hofmannsthal, [19.? 6. 1904]
  • Max Burckhard an Arthur Schnitzler, 8. 4. 1910
  • Arthur Schnitzler an Hugo Hofmannsthal, 26. 2. 1927