Der Tag

    Erwähnungen
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 7. 10. [1901]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 10. 11. [1902]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 24. 11. [1902]
  • Georg Brandes an Arthur Schnitzler, 11. 3. 1906
  • Arthur Schnitzler an Hugo von Hofmannsthal, 27. 11. 1906