Parsifal

Tagebuch Interviews, Meinungen, Proteste PMB

Erschienen

  • 1882.

Erwähnungen
  • Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 12. 6. 1897
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 15. 6. [1897]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 2. 7. [1897]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 13. 7. [1897]
  • Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 6. 7. 1899
  • Richard Beer-Hofmann an Arthur Schnitzler, 5. 8. 1906