Der rothe Hahn. Tragikomödie in vier Akten

Wikipedia Wikidata PMB

Erschienen

  • 27. 11. 1901.

Erwähnungen
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 23. 11. [1901]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 29. 11. [1901]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 4. 12. [1901]
  • Paul Goldmann an Olga und Elisabeth Gussmann, 10. 12. [1901]