Gilbert Otto Neumann-Hofer (4. 2. 1857 Bol’shiye Berezhki – 14. 4. 1941 Detmold)

Kritiker, Theaterleiter

   Erwähnungen
  • Eduard Michael Kafka an Arthur Schnitzler, 11. 2. 1893
  • Eduard Michael Kafka an Arthur Schnitzler, 24. 2. 1893
  • Karl Kraus an Arthur Schnitzler, 19. 3. 1893
  • Karl Kraus an Arthur Schnitzler, 21. 7. 1893
  • Karl Kraus an Arthur Schnitzler, 12. 8. 1893
  • Friedrich M. Fels an Arthur Schnitzler, 26. 10. 1894
  • Jakob Julius David an Arthur Schnitzler, [27. 3. 1895]
  • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 8. 7. 1897
  • Arthur Schnitzler an Hermann Bahr, 11. 7. 1897
  • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 28. 9. 1897
  • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 2. 9. 1898
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 31. 5. [1900]