Agnetendorf

  Erwähnungen
 • Arthur Schnitzler an Felix Salten, 16. 8. 1902
 • Arthur Schnitzler an Hugo von Hofmannsthal, 21. 10. 1902
 • Arthur Schnitzler an Gerhart Hauptmann, 8. 3. 1903
 • Arthur Schnitzler u. a. an Gerhart Hauptmann, 7. 9. 1904
 • Gerhart Hauptmann an Arthur Schnitzler, 24. 1. 1905
 • Gerhart Hauptmann an Arthur Schnitzler, 29. [1. 1905?]
 • Hugo und Gerty von Hofmannsthal, Gerhart und Margarete Hauptmann an Arthur Schnitzler, 29. 1. 1905
 • Gerhart Hauptmann an Arthur Schnitzler, 18. 12. 1906
 • Arthur Schnitzler an Gerhart Hauptmann, 17. 3. 1922
 • Gerhart Hauptmann an Arthur Schnitzler, 15. 5. 1922
 • Arthur Schnitzler an Gerhart Hauptmann, 6. 6. 1922
 • Arthur Schnitzler an Gerhart Hauptmann, 14. 11. 1922