Hellbrunn

    Erwähnungen
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 8. 8. 1893
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 14. 9. [1893]
  • Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 4. 7. 1901
  • Felix und Ottilie Salten an Arthur und Olga Schnitzler, 3. 6. [1905?]
  • Richard Beer-Hofmann an Arthur Schnitzler, 3. 9. 1917
  • Hugo Hofmannsthal an Arthur Schnitzler, 19. 9. 1919