Victor Hehn (8. 10. 1813 – 21. 3. 1890 Berlin)

Image

Schriftsteller, Historiker, Bibliothekar, Linguist

Fackel Rechtsakten Bahr Textverzeichnis Wikipedia Wikidata PMB GND

Werke
Erwähnungen
  • Felix Salten an Arthur Schnitzler, 14. 7. [1896]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 17. 4. [1902]