Mainz

Tagebuch Wikipedia Wikidata PMB GND geoNames

Erwähnungen
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 31. 3. [1899]
  • Georg Brandes an Arthur Schnitzler, vor dem 2. 12. 1911
  • Felix Braun an Arthur Schnitzler, 21. 4. 1918