Saisontheater Ischl (Institution)

PMB

    Erwähnungen
  • Eduard Michael Kafka an Arthur Schnitzler, 11. 2. 1893
  • Arthur Schnitzler an Felix Salten, 5. 7. 1893
  • Felix Salten an Arthur Schnitzler, 6. 7. 1893
  • Arthur Schnitzler an Felix Salten, 9. 7. 1893