Sébastien Roch Nicolas Chamfort (6. 4. 1741 – 13. 4. 1794)

Image

Schriftsteller

Fackel Rechtsakten Bahr Textverzeichnis Wikipedia Wikidata PMB GND

Werke
Erwähnungen
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 9. 10. [1892]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 23. 9. [1901]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 9. 11. [1901]