Hotel Sacher

    Erwähnungen
  • Oscar Blumenthal an Arthur Schnitzler, [6. 3. 1892]
  • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, [13. 3. 1892]
  • Richard Beer-Hofmann an Arthur Schnitzler, 23. 6. 1893
  • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 24. 1. 1898
  • Gerhart Hauptmann an Arthur Schnitzler, [29. 11. 1902]