Henri de Rochefort (31. 1. 1830 Paris – 30. 6. 1913 Aix-les-Bains)

Schriftsteller, Politiker, Politiker, Journalist

    Erwähnungen
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 24. 6. [1895]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 27. 10. [1897]
  • Arthur Schnitzler an Felix Salten, 27. 5. 1902