Ferry Bératon (6. 12. 1859 Wien – 11. 2. 1900 Venedig)

Schriftsteller, Journalist, Maler

    Erwähnungen
  • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, [22. 12. 1891]
  • Hugo von Hofmannsthal an Arthur Schnitzler, 18. 1. 1892
  • Arthur Schnitzler an Hugo von Hofmannsthal, 16. 3. 1892
  • Hugo von Hofmannsthal an Arthur Schnitzler, [17. 3. 1892]
  • Hugo von Hofmannsthal an Arthur Schnitzler, [4. 4. 1892?]
  • Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 1. 12. 1892