Halle an der Saale

    Erwähnungen
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 16. 5. 1891
  • Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 16. 9. 1891
  • Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 22. 9. 1891
  • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 11. 12. 1909
  • Arthur Schnitzler an Hermann Bahr, 14. 12. 1909