Victorien Sardou (7. 9. 1831 Paris – 8. 11. 1908 Paris)

Schriftsteller

    Erwähnungen
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 4. 8. 1891
  • Karl Kraus an Arthur Schnitzler, 4. 3. 1893
  • Arthur Schnitzler an Hugo von Hofmannsthal, [15. 1. 1894]
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 3. 11. [1894]