Café Arkaden

    Erwähnungen
  • Arthur Schnitzler an Felix Salten, [17. 12. 1896?]
  • Hugo von Hofmannsthal an Arthur Schnitzler, [22. 3. 1897]
  • Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 31. 8. 1897
  • Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 31. 8. 1897
  • Richard Beer-Hofmann an Arthur Schnitzler, [31. 8. 1897]
  • Hugo von Hofmannsthal an Arthur Schnitzler, [18. 5. 1898]