Décadence. Randglossen

PMB

Erschienen

  • 1. 4. 1894.

Erwähnungen
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 29. 5. [1894]