Baden-Baden

    Erwähnungen
  • Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 2. 10. 1897
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 15. 6. [1903]
  • Arthur Schnitzler an Felix Salten, 22. 7. 1923
  • Richard Beer-Hofmann an Arthur Schnitzler, 13. 8. 1923
  • Arthur Schnitzler an Georg Brandes, 14. 12. 1924
  • Arthur Schnitzler an Georg Brandes, 7. 7. 1925