Unter den Linden

    Erwähnungen
  • Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 15. 10. 1902
  • Arthur Schnitzler an Hermann Bahr, 15. 10. 1902
  • Arthur Schnitzler an Gerhart Hauptmann, 24. 10. 1904
  • Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 15. 11. 1904
  • Felix Salten an Arthur Schnitzler, 22. 10. 1907