Der General Tscheng-Ki-tong

PMB

    Erschienen
  • 25. 10. 1898.

  • Bibliografische Angabe: G [=Paul Goldmann]: Der General Tscheng-Ki-tong. In: Frankfurter Zeitung, Jg. 43, Nr. 295, 25. 10. 1898, Drittes Morgenblatt, S. 1–2
Erwähnungen
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 25. 9. 1898