Narcisse Lebeau (9. 4. 1865 – 12. 7. 1931)

geboren Alfred Vital Narcisse Hocquet

Schriftsteller, Humorist, Klempner

Wikidata PMB GND

Erwähnungen
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 7. 9. [1896]