Firnißtag im Salon de Champs Elysées

PMB

    Erschienen
  • 2. 5. 1895.

  • Bibliografische Angabe: G. [=Paul Goldmann]: Firnißtag im Salon de Champs Elysées. In: Frankfurter Zeitung, Jg. 39, Nr. 121, 2.5.1895, Zweites Morgenblatt, S. 1.
Erwähnungen
  • Paul Goldmann an Arthur Schnitzler, 19. 5. [1895]