Arthur Schnitzler an Paul Goldmann, 21. 11. 1896

|Paul Goldmann Paris

|fr Wien 72××685
= Sende mir sofort Nachricht Dein 
Arthur +
    Bildrechte © Deutsches Literaturarchiv, Marbach am Neckar