Jens Peter Jacobsen (7. 4. 1847 Thisted – 30. 4. 1885 Thisted)

Schriftsteller

      Erwähnungen
    • Felix Salten an Arthur Schnitzler, [24?. 10. 1893]