Felix Salten und Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 3. 8. 190[6]*Herrn Dr Richard Beer Hofmann

*Herzliche Grüße
Salten
[hs. Arthur Schnitzler:] Herzlichſt
Arthur
    Bildrechte © Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale