213 Treffer für
Baden bei Wien

Stelle Titel Treffer
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 1. 6. 1899 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 22. 7. 1929 1
Baden bei Wien
Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 9. 2. 1921 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 28. 10. 1919 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 21. 1. 1919 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 13. 11. 1918 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 24. 7. 1918 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 5. 11. 1917 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 23. 8. 1917 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 20. 11. 1916 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 13. [7. 1915?] 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 7. 2. 1911 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 31. 10. 1910 1
Baden bei Wien
Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 23. 12. 1907 1
Baden bei Wien
Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 16. 3. 1907 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Hermann Bahr, 18. 10. 1906 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 2. 11. 1904 1
… 11–12 Baden16. 9. 96…
… Beer-Hofmann, Richar Baden16. 9. 1896…
… Dr. Rich. Beer-Hofman Baden bei WienFranzensgassse 54…
Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 16. 9. 1896 3
… 11–12 Baden16. 9. 96…
… Beer-Hofmann, Richar Baden16. 9. 1896…
… Dr. Rich. Beer-Hofman Baden bei WienFranzensgassse 54…
Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 16. 9. 1896 3
… 11–12 Baden16. 9. 96…
… Beer-Hofmann, Richar Baden16. 9. 1896…
… Dr. Rich. Beer-Hofman Baden bei WienFranzensgassse 54…
Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 16. 9. 1896 3
… in Baden.…
Richard Beer-Hofmann an Arthur Schnitzler, 30. 8. 1896 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 22. 7. 1893 1
Baden bei Wien
Hugo Hofmannsthal an Arthur Schnitzler, 10. 7. [1928] 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 14. 7. 1920 1
Baden bei Wien
Richard Beer-Hofmann an Arthur Schnitzler, 27. 10. 1919 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 17. 1. 1919 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 4. 11. 1918 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 17. 7. 1918 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 27. 10. 1917 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 16. 11. 1916 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 11. 7. 1915 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 4. 6. 1912 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Hermann Bahr, 20. 12. 1907 1
… Beer-Hofmann, Richar Baden15. 9. 1896…
… Index chec Baden15/IX 96…
Richard Beer-Hofmann an Arthur Schnitzler, 15. 9. 1896 2
… Beer-Hofmann, Richar Baden15. 9. 1896…
… Index chec Baden15/IX 96…
Richard Beer-Hofmann an Arthur Schnitzler, 15. 9. 1896 2
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 25. 2. 1896 1
… lection of German Literature, MSS 3 Baden 1 Nied.Österr.22 IV 13…
… 22. 4. 191 Baden bei WienBeer-Hofmann, Paula…
Baden b. Wien – Blick in das …
Olga Schnitzler an Paula Beer-Hofmann, 22. 4. 1913 3
… lection of German Literature, MSS 3 Baden 1 Nied.Österr.22 IV 13…
… 22. 4. 191 Baden bei WienBeer-Hofmann, Paula…
Baden b. Wien – Blick in das …
Olga Schnitzler an Paula Beer-Hofmann, 22. 4. 1913 3
… lection of German Literature, MSS 3 Baden 1 Nied.Österr.22 IV 13…
… 22. 4. 191 Baden bei WienBeer-Hofmann, Paula…
Baden b. Wien – Blick in das …
Olga Schnitzler an Paula Beer-Hofmann, 22. 4. 1913 3
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 14. 6. 1929 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 8. 10. 1919 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 25. 10. 1918 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 19. 8. 1918 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 15. 6. 1918 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 22. 10. 1917 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 11. 10. 1916 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Hermann Bahr, 2[5]. 4. 1913 1
Baden bei Wien
Hugo von Hofmannsthal an Arthur Schnitzler, 3. 1. 1913 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 3. 2. 1911 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 29. 10. 1910 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Hugo von Hofmannsthal, 4. 10. 1910 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Hugo von Hofmannsthal, 30. 7. 1910 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 31. 7. 1909 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 20. 3. 1909 1
Baden bei Wien
Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 18. 12. 1907 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Hermann Bahr, 11. 3. 1907 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 28. 11. 1904 1
… Beer-Hofmann, Richar Baden bei Wien19. 10. 1900…
Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 19. 10. 1900 1
… 9–10  Baden 115. 9. 96…
… Beer-Hofmann, Richar Baden bei Wien15. 9. 1896…
… Dr. Rich. Beer-Hofman Baden bei WienFranzensgassse 54…
… nach Baden, …
Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 14. 9. 1896 4
… 9–10  Baden 115. 9. 96…
… Beer-Hofmann, Richar Baden bei Wien15. 9. 1896…
… Dr. Rich. Beer-Hofman Baden bei WienFranzensgassse 54…
… nach Baden, …
Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 14. 9. 1896 4
… 9–10  Baden 115. 9. 96…
… Beer-Hofmann, Richar Baden bei Wien15. 9. 1896…
… Dr. Rich. Beer-Hofman Baden bei WienFranzensgassse 54…
… nach Baden, …
Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 14. 9. 1896 4
… 9–10  Baden 115. 9. 96…
… Beer-Hofmann, Richar Baden bei Wien15. 9. 1896…
… Dr. Rich. Beer-Hofman Baden bei WienFranzensgassse 54…
… nach Baden, …
Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 14. 9. 1896 4
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 2. 2. 1893 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 13. 5. 1922 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 29. 5. 1921 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 20. 11. 1920 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Hugo Hofmannsthal, 1. 10. 1919 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 5. 10. 1918 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 12. 6. 1918 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 15. 10. 1917 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 9. 10. 1916 1
Baden bei Wien
Georg Engländer an Arthur Schnitzler, 25. 4. 1913 1
Baden bei Wien
Hugo von Hofmannsthal an Arthur Schnitzler, [2. 3. 1911] 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Hermann Bahr, 17. 11. 1910 1
Baden bei Wien
Hugo von Hofmannsthal u. a. an Arthur Schnitzler, 23. 7. 1910 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, [17. 5. 1910?] 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Hermann Bahr, 14. 12. 1909 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Hermann Bahr, 16. 12. 1907 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 15. 11. 1904 1
… Schnitzler, Arthu Baden bei Wien18. 10. 1900…
… Index chec Baden b/W.18. 10. 900…
Arthur Schnitzler an Hermann Bahr, 18. 10. 1900 2
… Schnitzler, Arthu Baden bei Wien18. 10. 1900…
… Index chec Baden b/W.18. 10. 900…
Arthur Schnitzler an Hermann Bahr, 18. 10. 1900 2
… Hofmannsthal, Hugo vo Baden[1. 1. 1899]…
… in Baden auf.…
Hugo von Hofmannsthal an Arthur Schnitzler, [1. 1. 1899] 2
… Hofmannsthal, Hugo vo Baden[1. 1. 1899]…
… in Baden auf.…
Hugo von Hofmannsthal an Arthur Schnitzler, [1. 1. 1899] 2
… Schnitzler, B  Baden14. 9. 96…
… Beer-Hofmann, Richar Baden bei Wien14. 9. 1896…
Richard Beer-Hofmann an Arthur Schnitzler, 14. 9. 1896 2
… Schnitzler, B  Baden14. 9. 96…
… Beer-Hofmann, Richar Baden bei Wien14. 9. 1896…
Richard Beer-Hofmann an Arthur Schnitzler, 14. 9. 1896 2
Baden bei Wien
Hugo von Hofmannsthal an Arthur Schnitzler, 1. 2. [1893] 1
Baden bei Wien
Hugo von Hofmannsthal an Arthur Schnitzler, [23. 11. 1892?] 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 5. 1. 1930 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 14. 8. 1929 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 7. 6. 1929 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 11. 5. 1928 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 25. 5. 1921 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 1. – 3. 11. 1920 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 20. 12. [1918] 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 1. 10. 1918 1
Baden bei Wien
Richard Beer-Hofmann an Arthur Schnitzler, 13. 8. 1918 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 11. 6. 1918 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 12. 10. 1917 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 19. 6. 1917 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 22. 1. 1917 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 14. 7. 1916 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 21. 10. 1915 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 29. 6. 1915 1
Baden bei Wien
Georg Brandes an Arthur Schnitzler, 19. 10. 1911 1
Baden bei Wien
Arthur und Olga Schnitzler an Robert Adam, 2[2?]. 9. 1911 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 11. 2. 1911 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 3. 12. 1910 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 25. 2. 1909 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Hermann Bahr, 13. 1. 1908 1
Baden bei Wien
Richard Beer-Hofmann an Arthur Schnitzler, 12. 11. 1904 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Hugo von Hofmannsthal, 6. 5. 1897 1
… Beer-Hofmann, Richar Baden bei WienBeer-Hofmann, Richard…
Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, [13. 9. 1896] 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Hugo von Hofmannsthal, 12. 7. 1893 1
… Zeit nach BadenTraut man der die Datierung …
… s in Baden verfasst sein. Zu einem Treffen ka…
Hugo von Hofmannsthal an Arthur Schnitzler, [21.? 6. 1893] 2
… Zeit nach BadenTraut man der die Datierung …
… s in Baden verfasst sein. Zu einem Treffen ka…
Hugo von Hofmannsthal an Arthur Schnitzler, [21.? 6. 1893] 2
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 28. 10. 1920 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 13. 2. 1920 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 19. 8. 1919 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 8. 12. 1918 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 12. 8. 1918 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 15. 6. 1917 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 21. 12. 1916 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 24. 9. 1916 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 10. 7. 1916 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 26. 9. 1915 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 22. 6. 1915 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, Briefentwurf, 15. 4. 1913 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 9. 2. 1911 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 8. 1. 1911 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Hermann Bahr, 17. 9. 1906 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 17. 2. 1900 1
… Schnitzler, B  Baden 110. 9. 96…
… Beer-Hofmann, Richar Baden10. 9. 1896…
Richard Beer-Hofmann an Arthur Schnitzler, 10. 9. 1896 2
… Schnitzler, B  Baden 110. 9. 96…
… Beer-Hofmann, Richar Baden10. 9. 1896…
Richard Beer-Hofmann an Arthur Schnitzler, 10. 9. 1896 2
Baden bei Wien
Friedrich M. Fels an Arthur Schnitzler, 19. 9. 1895 1
Baden bei Wien
Hugo von Hofmannsthal an Arthur Schnitzler, [24. 4. 1893] 1
… an will Sie bereits vor 14 Tagen in Baden ge…
Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 16. 9. 1891 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 15. 6. 1930 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 23. 12. 1929 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 10. 4. 1928 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 25. 6. 1920 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 5. 8. 1919 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 2. 12. 1918 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 10. 8. 1918 1
Baden bei Wien
Arthur und Olga Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 11. 6. 1917 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 12. 12. 1916 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 21. 5. 1916 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 18. 6. 1915 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 15. 5. 1913 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Peter Altenberg, 22. 4. 1913 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 5. 4. 1913 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 23. 5. 1905 1
Baden 18. 9. 96…
… Beer-Hofmann, Richar Baden8. 9. 1896…
… Dr. Rich. Beer-Hofman Baden bei WienFranzensgassse 54…
… agen, wann ich nach Baden fahre. Wie lange bleiben Sie noch …
Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 7. 9. 1896 4
Baden 18. 9. 96…
… Beer-Hofmann, Richar Baden8. 9. 1896…
… Dr. Rich. Beer-Hofman Baden bei WienFranzensgassse 54…
… agen, wann ich nach Baden fahre. Wie lange bleiben Sie noch …
Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 7. 9. 1896 4
Baden 18. 9. 96…
… Beer-Hofmann, Richar Baden8. 9. 1896…
… Dr. Rich. Beer-Hofman Baden bei WienFranzensgassse 54…
… agen, wann ich nach Baden fahre. Wie lange bleiben Sie noch …
Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 7. 9. 1896 4
Baden 18. 9. 96…
… Beer-Hofmann, Richar Baden8. 9. 1896…
… Dr. Rich. Beer-Hofman Baden bei WienFranzensgassse 54…
… agen, wann ich nach Baden fahre. Wie lange bleiben Sie noch …
Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 7. 9. 1896 4
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 22. 12. 1929 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 30. 12. 1927 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 30. 3. 1921 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 17. 6. 1920 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 6. 8. 1918 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 28. 5. 1917 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 11. 12. 1916 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 18. 5. 1916 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 1. 6. 1915 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 13. 5. 1913 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 2. 4. 1913 1
Baden bei Wien
Hugo von Hofmannsthal an Arthur Schnitzler, 13. 7. [1910] 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Hermann Bahr, 15. 2. 1907 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Hugo von Hofmannsthal, 6. 3. 1906 1
Baden.…
Hugo von Hofmannsthal an Arthur Schnitzler, [19. 4. 1898] 1
… 3–4 Baden22. 9. 96…
… 21. 9. 189 Baden22. 9. 1896…
… Rich. Beer-Hofman Baden bei Wien.…
Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 21. 9. 1896 3
… 3–4 Baden22. 9. 96…
… 21. 9. 189 Baden22. 9. 1896…
… Rich. Beer-Hofman Baden bei Wien.…
Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 21. 9. 1896 3
… 3–4 Baden22. 9. 96…
… 21. 9. 189 Baden22. 9. 1896…
… Rich. Beer-Hofman Baden bei Wien.…
Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 21. 9. 1896 3
… Schnitzler, B  Baden5/9 96…
… Beer-Hofmann, Richar Baden5. 9. 1896…
Richard Beer-Hofmann an Arthur Schnitzler, 5. 9. 1896 2
… Schnitzler, B  Baden5/9 96…
… Beer-Hofmann, Richar Baden5. 9. 1896…
Richard Beer-Hofmann an Arthur Schnitzler, 5. 9. 1896 2
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 12. 6. 1930 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 1. 5. 1927 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 16. 5. 1917 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 9. 12. 1916 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Hugo von Hofmannsthal, 22. 8. 1916 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 15. 5. 1916 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 20. 7. 1915 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 7. 5. 1913 1
Baden bei Wien
Arthur und Olga Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 18. 10. 1910 1
Baden bei Wien
Hermann Bahr an Arthur Schnitzler, 12. 2. 1907 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 14. 9. 1905 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 11. 5. 1905 1
Baden bei Wien
Georg Brandes an Arthur Schnitzler, 30. 4. 1900 1
… nicht in Baden angetroffen hat, schreibt ihm …
Arthur Schnitzler an Hermann Bahr, [20. 9. 1896?] 1
Baden bei Wien
Richard Beer-Hofmann an Arthur Schnitzler, 30. 6. 1894 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Hugo von Hofmannsthal, 9. 11. 1892 1
Baden bei Wien
Hugo von Hofmannsthal an Arthur Schnitzler, [17. 2. 1892] 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 9. 4. 1927 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 12. 6. 1920 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 15. 11. 1918 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 26. 8. 1918 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 29. 7. 1918 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 23. 11. 1917 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 30. 11. 1916 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 10. 5. 1916 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 16. 7. 1915 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 5. 5. 1913 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Hugo von Hofmannsthal, 15. 10. 1904 1
… nach Baden. In …
Richard Beer-Hofmann an Arthur Schnitzler, 15. 9. 1904 1
… Beer-Hofmann, Richar Baden bei Wien19. 9. 1896…
… Index chec Baden19/IX 96…
Richard Beer-Hofmann an Arthur Schnitzler, 19. 9. 1896 2
… Beer-Hofmann, Richar Baden bei Wien19. 9. 1896…
… Index chec Baden19/IX 96…
Richard Beer-Hofmann an Arthur Schnitzler, 19. 9. 1896 2
Baden bei Wien
Friedrich M. Fels an Arthur Schnitzler, 28. 9. 1895 1
Baden bei Wien
Hugo von Hofmannsthal an Arthur Schnitzler, [8. 11. 1892] 1
Baden bei Wien
Robert Adam an Arthur Schnitzler, 21. 3. 1927 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Hugo Hofmannsthal, 15. 1. 1923 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 20. 7. 192[0] 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 27. 8. 1917 1
Baden bei Wien
Arthur Schnitzler an Robert Adam, 23. 11. 1916 1