Titel Dateiname Textbeginn
Arthur Schnitzler an Richard Beer-Hofmann, 3. 4. 1900 L01026.xml Piazza del Duomoitalienisch: Domplatz; am rechten Rand dasselbe kroatisch.Plokata Sv. Dijma.Un salut